Månadens föremål  -  juli 2017Den av Jan-Ola handtextade skylten nedanför flaggan förklarar allt

Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se