Månadens föremål  -  juni 2017


Slaget vid Lützen 6.nov 1632 - En bataljmålning och en karta

Battaglie bey Lützen Anno 1632

Målad av Johan Hammer efter kopparstick i planschverket Historiche Chronick som i sin tur gjorts efter en teckning av Örnehufvud som deltog i slaget.Lützen brinner, en kejserlig ammunitionsvagn sprängs i luften. Storlek 205x225 cm.

Klicka på bilden för förstoring

En serie bataljmålningar beställdes av Magnus Gabriel De la Gardie och utfördes enligt hans anvisningar. De hängde ursprungligen på Läckö slott. När krigsakademien inrättades 1792 överfördes ett antal målningar till Karlberg. De användes under 1800-talet i kadetternas utbildning i krigskonst och krigshistoria. Dalregementets plats i slagordningen är markerad med rött.

 

Klicka på kartan för en förstoring

Karta ur Dalregementets historia del 2 (Pihlström/Westerlund 1904)

Observera att bataljmålningen ses ur den kejserliga sidans perspektiv medan kartan har svenskarnas perspektiv. Dalregementets plats i slagordningen är markerad med rött.

 

 

Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se