Månadens föremål  -  december 2016
Expeditionslåda m/?

Byråkratien har alltid tillgodosetts, även i fält. En expeditionslådas innehåll framgår av listan som finns inklistrad i locket.
Vid utbetalning av lön eller penningbidrag var det praktiskt med myntfack. Vilka tre valörer kan det ha varit fråga om? Modellår?

Se också föremål februari 2010 och september 2008

 

Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se