Månadens föremål  -  september 2015

Vårt armborst är en nutida replik och visar den enklaste sortens armborst, en s k getfot. Getfoten spändes för hand, utan mekaniska hjälpmedel. Armborstet var föregångare till eldvapnen som kom i bruk under senmedeltiden.


 

 
Som kuriosum kan nämnas att statyn "Bågspännaren" som står på Kornhamnstorg i Stockholm från början var avsedd att stå i Falun.

Granitsockeln och bronsstatyn är en skulpturgrupp som hyllar minnet av Engelbrekts frihetskamp. Den ansågs dock inte vara tillräckligt mycket hjälteporträtt utan kom att ersättas av Karl Hultströms Engelbrektsporträtt som står utanför Kristine kyrka sedan år 1919.
Åt Stockholmarna dög Bågspännaren dock och inköptes av Föreningen för Stockholms prydande och Eva Bonnierers konstnämnd samt skänktes till Stockholms stad.

I Falun lär verket dessutom ha ansetts som för socialistiskt. Bågspännaren skapades av Cristian Eriksson 1916.


Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se