Månadens föremål  -  januari 2015

 Stridsslaga, allmogevapen av 1500-talsmodell

 

Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se