Månadens föremål  -  december 2014

Manskapsvärja för infanteriet m/1685

 

 

Värjan tillverkades på kommission för kronan vid bl.a. Wira bruk, Kvarbacka och Wedevåg. Därav benämningen "kommissvärjan".

Klingan var 90 - 95 cm lång vilket var ca: 10 cm längre än samtida värjor i Europa och medförde fördel för det karolinska infanteriet vid närstrider.
Värja m/1685 användes även i flottan. Totalt tillverkades ca: 350.000 värjor m/1685 i Sverige.

Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se