Månadens föremål  -  mars 2014

En telefon. Och inte vilken telefon som helst - det är en Rikstelefon!

Regementet i Falun hade tidigt ett lokaltelefonnät men om man ville ringa utanför regementsområdet så måste man tillgripa någon av de få rikstelefonapparater som fanns att tillgå. Så här såg dom ut för cirka 75 år sedan.

Detta är ju inte något direkt unikt föremål men nedanstående skylt visar hur rörande exklusivt det var att ha tillgång till yttervärlden per rikstelefon (rt).
Klicka på skylten för en förstoring.

 

 

Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se