Månadens föremål  -  februari 2014

Hans-Göran Johansson har bidragit med månadens föremål.

Bajonett m/96, ursprungligen avsedd för gevär m/96, "Mausern".
Den användes senare även på gevär m/38, automatgevär m/42 och kpist m/45.


Bajonetter och baljor nummerregistrerades en gång i tiden mycket ambitiöst. Så småningom upphörde detta och bajonetter och baljor blandades friskt. Som samlarobjekt strävar man efter "nummerriktiga" objekt, d v s samma stämplar på bajonett och balja. Hans-Görans balja har en gång hört hemma på Dalregementets 7.komp. Märkligt nog finner vi ett annat nummer på baljans knapp.


Bajonetterna kunde ha åtskilliga registreringsstämplar men detta exemplar har bara tillverkarstämpel från Eskilstuna Jernmanufaktur AB.


Bajonett m/96 med balja och bajonetthylsa.
Bärläder - nej, så heter det inte!

Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se