Vi saxar ur  
Efter Franska revolutionen 1789 ville man ersätta alla gamla mått med enhetliga, sammanhängande system som hade sitt ursprung i naturen. Som utgångspunkt fastställdes metern, som ursprungligen definierades som en tiomiljondel av avståndet mellan ekvatorn och polen. Ur metern härleddes ett system av mått och vikter och ett system för pappersformat togs också fram. Den pappersstorlek från vilken alla övriga genom tudelning skulle kunna tas fram, hade måtten 841 x 1189 mm och därmed ytan en kvadratmeter (A-noll / A0).

A-serien

Från den ovannämnda grundstorleken 841 × 1189 mm skapades den så kallade A-serien. I denna härleddes alla storlekar (utom den största) från det närmast större formatet genom att den närmast större storleken delades i två delar parallellt med dess kortsida. Härvid ströks bråkdelar av millimeter. Ett papper i formatet A4 ingår alltså i A-serien och har skapats genom att grundstorleken (A0) har tudelats fyra gånger. Ett A4-papper blir därmed 1/16 av storleken på ett A0 (alltså 210 mm × 297 mm). Varje pappersstorlek var alltså hälften så stor som den närmast större storleken.

 

C-serien

C-serien har som grund C0, med måtten 917 × 1 297 millimeter. Ett praktiskt exempel på C4-storlek är de kuvert som används för ovikta A4-papper.

 

Vill du veta mer om olika pappersformat,
t ex  B-serien,D-serien och E-serien så hänvisar vi till