Månadens föremål  -  december 2013

 

DALKARLAR I FÄLT
RESTE HUSET
ÅR 1939-40

1 BAT
STAB
I 13

Dalkarlarna i fält reste många hus, eller rättare sagt baracker, under beredskapsåren. Under den första beredskapsvintern bodde man i tält eller inhysta hos lokalbefolkningen i Norrland. Man bodde många gånger primitivt i uthus och ladugårdar. Så småningom kom byggnadsverksamheten i gång och trupperna fick en mera dräglig tillvaro.

Många beredskapsbaracker revs efter kriget och återuppstod som hemvärnsbaracker ute i socknarna eller som FBU-lägret i Transtrand.

Nedanstående "rotetavla" bör ha suttit på en barack i Korpikå.

Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se