Månadens föremål  -  november 2010
Skjutlinjal??  Skjutelementsticka??

Vad kallades egentligen detta tillbehör till kulspruta m/14, en cirka 2 dm lång trälinjal?
Den användes i alla händelser för beräkning av sikte och riktpunkt vid skjutning under olika vind- och temperatur förhållanden.
Skottvidden minskade ju mera sliten pipan blev så man förde faktiskt bok över antal skjutna skott.
Läderremmen fästes i ett knapphål i vapenrocken varefter man kunde mäta vinklar genom att syfta över streckskalan på linjalens kant. Härvid hölls läderremmen sträckt. Vad var syftet med de två hålen i övre vänstra hörnet?

Vinkelmåttet streck är en förenkling av milliradianer, 6300 streck = 6283 milliradianer = 360º.
Efter nästan 100 år med streck har nu Försvarsmakten övergått till NATO-standarden 6400 mils, revolutionerande eller hur?

 Webmaster@dalregementetsmuseer.se tar tacksamt emot upplysningar om skjutstickan? linjalen?