Månadens föremål  -  september 2010
 

Kaffepanna m/större


Har den här bastanta kaffepannan hört till något fältkök eller har den hört hemma i marketenteriet?
Ålder cirka 100 år, den är som synes anpassad till spisringarna på en järnkokspis.
Den rymmer nog 10 liter eller mer. Som storleksjämförelse lät vi en häftapparat från våra dagar vara med i bilden.

Någon besökare i vårt Falu-museum kanske kan leta efter eventuella stämplar och ta mått på pjäsen. Webmaster kompletterar gärna informationen om våra månadsföremål.