Månadens föremål  -  december 2009

Gasmask m/31-36

Vi saxar ur Soldatinstruktion för armén - SoldI Mtrl 1963 :

Skyddsmasken skyddar andningsorgan, ögon och ansikte mot stridsgas i gas-, aerosol- och vätskeform vid i fält förekommande halter, mot biologiska stridsmedel samt mot radioaktivt stoft......

Ansiktsskyddet består av vävstomme, ögonglas, munplatta och bandställ....

Vävstommen är på insidan gummerad och försedd med tätningsram av skinn....

Denna gasmask användes in på 1960-talet då den ersattes av Skyddsmask 51