Här ser vi en tryckplåt monterad på sin hållare tillsammans med ett avtryck.
Varför hade Dalregementet beredskap för att skicka brev till Bergs Bilaffär i Falun?
Jo, det var ju för att rekvirera fordon av olika slag till krigsförbanden vid 
repetitionsövningar, beredskap och krig.