Månadens föremål  -  Maj 2009


 
 
I SoldI Mtrl, 1963 års utgåva, kan vi läsa bland annat följande:
Kompass m/39 är en vätskekompass med dosan fästad på en genomskinlig linjal, som på ena sidan är försedd med millimetergradering. Dosan är på övre sidan graderad i 6300 streck. . . . . . . . . . i  locket finns en syftspegel i vilken riktningslinjen är inristad.
 
 


Detta är en kompass m/39 av grundmodell, tillverkad 1942 med serienummer 57173.
Grundkonstruktionen har varit densamma i drygt 60 år, den avgörande skillnaden är att kompasshusets botten numera är genomskinlig.
Kompasstypen benämns i dagligt tal oftast Syftkompass.
 

  Svenska armékompasser är sedan åtminstone 70 år graderade i 6300 streck, ett vinkelmått som medger snabba och enkla beräkningar av vinkelbågens bredd på kända avstånd. Tumregeln lyder: "Avståndet i kilometer gånger vinkeln i streck är lika med fronten i meter. Egentligen handlar det om grundläggande trigonometri.
 


På baksidan är kompassen graderad i 400 så kallade nygrader. Ett märkligt vinkelmått som kanske någon hemsidebesökare kan förklara?

 


Naturligtvis hörde det ett rejält läderfodral till kompassen

   
 
  Denna sentida version (1980-tal ?) har genomskinlig botten i kompasshuset (dosan) och en 50.000-delsskala graverad på linjalens ena sida. Visst känns det tryggt att SILVA inte har ändrat sin logotype på alla dessa år.
 
   


Så här syftar man: Håll kompassen vågrätt - sikta mot målet så att spegelns riktningslinje faller genom kompassnålens centrum - vrid kompasshuset så att kompassnålens nordände sammanfaller med  kompasshusets nordpil. Den lilla ön på bilden ovan ligger i bäring 1550¯

 

 
Vi avslutar med en civil kompass från 2000-talet. Den har 360 graders indelning, två kartskalor, millimeterskala och tum-skala. Den kan missvisningskompenseras genom att nordpilen kan justeras i förhållande till kompasshusbottens meridianer. Men i grunden är det den kära gamla kompass m/39 som går igen.