Månadens föremål  -  Mars 2009

Kan denna  invändigt förtenta mässingsdosadosa eventuellt ha använts som fältnecessär?

Den är från 1787 och  prydd med "RUNSTAFWEN FÖRSWENSKAD" enligt inskription på ena sidan. På andra sidan kan man läsa bland annat "EN BESTÄNDIG ALMANACH" och "C.NORMAN".

Mer om runstaven längre ned.

Dosan är försedd med lock på båda sidorna. I ett av locken finns resterna av en spegel fortfarande fastlimmade. Möjligen kan en kam ha fått plats i detta grunda utrymme. På andra sidan är utrymmet djupare och kan ha innehållit t ex en rakkniv, en mycket liten tvål, kanske en tandborste och en liten burk tandpasta.

Från Wikipedia hämtar vi följande information: Runstav, en äldre form av kalender baserad på systemet med runkalendern. Ofta använd i formen av en trästav (och i vissa fall ben- eller hornstav), som lätt kunde uppdateras genom inristningar. Den utformades som en 304 års cykel och användes som en slags historisk kalender där viktigare händelser skrevs upp. Runstaven grundar sig på förhållandet mellan 19 solvarv och ett antal månvarv där slutskillnaden mellan de båda blev 1½ timme. Efter 16 cykler hade 304 år gått och skillnaden var då 1 dygn (19 solvarv x 16 = 304 år), en felaktighet som justerades då.

I Projekt Runeberg finns MYCKET mer att läsa om Runstavar, eller primstavar