Månadens föremål  -  Februari 2009

Månadens föremål hör ihop med
månadens fotografi


Den här kaffekannan användes av Kers Sara-Greta Jansson, f Ersdotter,
från Halvarsgårdarna, när hon kring förra sekelskiftet
förestod marketenteriet på Rommehed.

Mer om Sara-Greta får du veta om du tar
en titt på månadens fotografi