Månadens föremål  -  December 2008

Månadens föremål är egentligen bara en förvaringslåda för diabilder. För 60 år sedan var dock dylika ting små hantverksmässiga mästerstycken. Lådan är mycket välgjord, man kan knappt skönja fogarna. Den är slätputsad och lackad samt försedd med prydliga gångjärn och mässingshakar. Vad skulle den kosta nytillverkad i dag?

Den har naturligtvis en historia och den framgår av texten på lockets insida. Läs vidare nedanför fotografiet.

Diagonalt har den ursprunglige ägaren själv skrivit: "Falun i Ch sekt II tjänsterum 79.05.22 Sture Axén"

I locket står också följande: "Till Kungl Dalregementets Kamratförening som gåva av Sture Axén, överlämnat i samband med överläggning om majstångens utseende m m i Rommehed med anledning av midsommarfirandets i Rommehed renässans 16-17 juni 1979.
Bilderna har använts i samband med föreläsningar i Dalarna 1950-1960.
I överläggningarna vid överlämnandet var Överstelöjtnant Stig Isacson och Kapten Kurt Holgersson närvarande."

Vill Du veta lite mer om Sture Axén så finns det en personartikel om honom. Vill du se ett par av diabilderna i lådan så finns det två sådana som månadens bilder, december 2008.