Månadens föremål  -  December 2007

Som vanligt uppmanas Du att höra av Dej till webmaster@dalregementetsmuseer.se
om Du har något intressant att förtälja om månadens föremål.

Halmtofflor? Värmeskor? Isoleringsbottiner?

Finns det någon som känner till den korrekta förråds-benämningen på dessa fotvärmare?

För visst är det ett par vänner i den kalla decembernatten när man måste gå post utomhus.

Modellår?
Hur länge var dom i bruk?

Webmaster tror sig ha sett dylika tingestar i mobiliseringsförråd så sent som på 1980-talet.