Slaget vid Narva år 1700

Utdrag ur Kungl Dalregementets historia

III. afdelningen, sidorna 88-93

 

Sidan 88
Sidan 89
Sidan 90
Sidan 91
Sidan 92
Sidan 93