Fem år efter Svenssons frånfälle återfanns hans monokel, eller åtminstone guldramen till den, "hos de revolterande". Se nedanstående brev och därunder kuvertet i vilket monokelramen levererades.