Några korta utdrag ur dagboken.

1894
April
11.
Litet halfskral på morgonen. Ingen arbetslust. Läste fliegende och hvilade mig. Efter dejeuner bättre. Arbete med böckerna. Gud ske lof det är slut nu med trasslet och allt i ordning så Commisaire de District kan komma när som helst och finna att allt är ganska godt.- Sköt en krokodil vid båthamnen kl. 12.10.

På em just som jag badade kommo M Melsen och Pambi hit. Pambi fick hem pirogen, gick hem och blef skral så han kom ej åter, men Melsen stannade till middag.

12.
På natten hade korpralen kommit hem från Lifumba - 4 dödade resten flytt. Jag tror att den landsändan nu skall hålla sig lugn ett tag. Kan jag nu få ett bra palaver med N´Gombis så hoppas jag att den närmaste trakten - 3 till 4 dagsresor på alla håll - är staten underdånig. Vore roligt sedan taga en sträcktur till gränsen efter båda floderna; men det får väl anstå tills vi får ångbåt här.-

Just nu kl. 8.30 f.m. börjar min hynda - eller rättare stationens arf efter den dödade Peters - att valpa i badrummet.

På aftonen hördes en ångbåt komma upp. Jag gick ned för att möta Com. de Distr., som jag väntade, men fick lång näsa, ty ingen hvit fans ombord mer än kaptenen, en Österrikare, hygglig karl förresten. Han kom upp och jag var nog nådig bjuda honom på portvin, nästan det sista jag hade. Han reste dock snart igen ty han ville börja i god tid på morgonen med lasten. Han hade varit ned till Motumba med Com. Stort palaver omkr. 200 dödade. Han berättade att min kära "Akassa" på hemvägen gått förlorad med 32 passagerare. Fåse hur mycket som är sant däraf.

13.
Solen gick upp klar och strålande kl. 6 fm. En half timme förut hade jag gifvit godt exempel. Patronutdelning och affärd. Stannade vid Betoffi. M Engeringh strax färdig. Kl 11.30 frukost i det gröna. Middag i en liten N´Gombesisk fiskarby, der nattqvarter togs. Steg upp kl 12 midnatt och sände folket i väg till Bimba (12.20) Sof illa; stark diarre.

14.
Purrade kocken strax efter 5. Gjorde toilette, frukosterade och i väg 6.10. Förskräcklig väg 2 tim. i vatten till höfterna, dy till knäna. Sedan rätt hyggligt 1 tim. Lik på vägen; liten by, ½ tim. efteråt framme i den stora byn, där N´Gombi största chef bor. Alla hade gett sej i väg; höfdingen ej tillfångatagen; dåligt palaver endast 14 dödade och 2 fångar. Rätt rik by; gott om getter, höns, ägg, husgeråd m.m. För min del 1 särdeles vackert spjut, d:o sköld, d:o knif, liten båge med förgiftade pilar etc.

M Engeringh med sin hängmatta orkade ej längre än till första hyddan. Jag låg på en waka (matta) i en bra chimbuk med en filt under hufvudet och en omkring mig.

. . . . . .

18.
Skrifgöra om auktionen hela f.m.
E.m. sände korp. till Bokakata för att taga rätt på Herr Bomba, eller döda honom om han ej ville komma och hälsa från mig, men han hade dåligt samvete och hade gett sej av.

. . . . .

19.-26.
Monsieur Rollin ankom till denna stora stad och Pere Allaire med sin lilla ångbåt passerade ned. Han fick 4 små vackra slafvinnor av mig och köpte en pirog. Ett litet palaver i Bosuruf 4 dödade 1 fånge.

. . . . . . .

Maj
4.
Kl. 12 middagen kommo mina soldater tillbaka; 18 dödade, 2 fångar; 5 vackra lansar m.m.

.........

Juni
8.
Kl. 5 sände 3 N´Gombes till byn för att kalla Duako. Han kom kl 1.30 e.m. följd af 2 qvinnor och 15 män. Det var en ful fan enögd och tatuerad på läpparna. Förresten ganska hygglig. Gick in på mina fordringar. Sedan vi växlat presenter ville han bli "frere de sang" med mig. Ganska lustig ceremoni; man ristar upp en liten skåra på utsidan af högra armen, strax nedom armbågen, stor nog att framsläppa 1 droppe blod. Sedan gnider man detta mot varandra för att blanda blod. Därefter och medan man alltjemt håller armarna emot hvarandra stiger en inföding fram och håller en lång predikan som jag ej riktigt förstod men som innebär att man är mycket goda vänner - och smäller därunder sönder 3 gröna blad mellan händerna.
- - - - - - - - -