I nedanstående klipp från 1902 nämns de förenade rikena, d v s Sverige och Norge som då var i union. Vi tar en titt i Sveriges statskalender av år 1905 och ser att av namnet att döma så var den nämnde konsuln Schiötz troligen Norrman.

För övrigt var konsulatsfrågan en av orsakerna till unionsupplösningen 1905.