Bli medlem i Föreningen Dalregementets museer // 100:- per år // Bankgiro 5021-1291
 

Intresseföreningen har som uppgift att uppmärksamma och stödja bevarandet av den gamla mötesplatsen och dess traditioner. Lägervisningar, musikaftnar, nationaldagsfirande och stortapto kan nämnas bland återkommande arrangemang.

Föreningen Rommehed

Ordförande: Eva-Lisa Borres

Telefon: 0243-239179

Mobil: 070-5636582

E-post: evalisa_borres@hotmail.com

Postadress:

Föreningen Rommehed

c/o Stig Hermanson

Sahlstedtsgatan 4A
78433 BORLÄNGE

Bankgiro 134-5420
Årsavgift  100 kr

 

Kungl Dalregementets Musketerarkår  

Militärhistorisk förening som uppträder i uniform m/1845 efter 1846 års exercisreglemente.
Uppvisningsgruppen kan bokas för olika publika arrangemang.

Klicka här för fler bilder


Kungl. Dalregementets Musketerarkår
Hans-Göran Berglund
Rommehedslägret 6
784 63 Borlänge

Tel: 0243-23 36 31, 070-318 20 47 (H-G Berglund)